Главно меню

Реклама

Влизане в сайтаПо какво се различават немският и холандският
Аз мога немски

Официални флагове на Холандия и Германия

Приликите и разликите между немския език и нидерландския език

Европейският социален фонд финансира ОП РЧР, с чиято помощ всеки, който пожелае би могъл да се запише на дистанционен курс по немски език Аз мога повече безплатно, към някоя от лицензираните езикови школи, станали част от програмата.

В случай, че смятате да се научите да говорите на холандски или немски език, ще забележите, че двата езика доста си приличат, но също така, че холандският език е доста по-лесен за говорене и усвояване.

Немският е по-сложен, когато става дума за глаголните времена и склонението на съществителните. Освен това много хора, които вече са научили английски език намират холандския език за по-лесен, защото някой от буквите звучат като тези на английски език. Хората, които решат да учат немски език с помощта на онлайн обучението, биха били в състояние да разбират малко холандски, тъй като много от думите на двата езика имат едни и същи корени.

Идентичните немски и холандски букви се произнасят по един и същ начин, но въпреки това някои от буквите в немския език имат малко по-различно произношение. Например на немски език буквата „s” звучи подобно на английската буква „z” в думата „zoo”. По отношение на холандския език буквата „s” звучи подобно на звукосъчетанието „shhh” на английски език.

При разговорния холандски съгласните звучат подобно на тези при английския език, разбира се, с някои изключения. Холандският има едно изключение, а немският език четири. Понякога може да се случи да забележите, че някои от регионалните диалекти в Германия са приели холандският изговор на някои от думите, заради по-лесното произношение.

Когато говорите на холандски или немски език, може да се наложи да нагласяте гърлото и устната си кухина по необичаен за вас начин, за да успеете да произнесете някои от гърлените звуци. Често това е необходимо при произнасянето на звуците „ch” и „g”, макар че произношението и на двата звука е много подобно на „ch” в „Bach”.

Холандският и немският език принадлежат към семейството на германските езици. Други германски езици са датският, шведският, английският и норвежкият. Доста от думите на тези езици са сходни. Немският език се говори от хората, които живеят в Германия и Австрия. Голям брой немскоговорещи живеят в САЩ, Бразилия, Аржентина и Канада.

Много от хората, които живеят в различните европейски страни говорят холандски. Този език се използва основно в Холандия и Белгия. Холандският е езикът, на който се основават много от креолските езици, както и езикът африкаанс, който е официалният език на Република Южна Африка.

Няма значение дали ще изберете да учите холандски, английски, испански, френски, италиански или немски език, тъй като познанието на всеки един от тях е богатство.

Бихте могли да започнете своя безплатен електронен езиков курс по немски към някой от лицензираните доставчици на обучение, веднага щом получите своето одобрение за участие в схемата Аз мога повече.