Главно меню

Реклама

Влизане в сайтаНяколко трика за по-лесното научаване на немски език
Аз мога немски

Онлайн курсове по немски език от доставчик на обучение

Как по-лесно да научим немски език?

Започнете своя онлайн курс по немски език безплатно към някой от лицензираните доставчици на обучение, като станете част от схемата за социално развитие Аз мога повече. Информация за нея вижте на следния линк: http://www.e-obuchenie.bg/kursove/vaucheri/az-moga/az-moga-poveche.html

Обикновено немският език се смята за един от трудните за учене езици, но истината е, че изучаването на всеки един език е предизвикателство. Всеки усвоява учебния материал по различен начин. Ако успеете да откриете своя индивидуален начин на учене, бихте могли да направите голяма стъпка към успешното изучаване на немския език.

Има много стратегии, които бихте могли да използвате, за да ускорите процеса на учене. Ето една малка част от тях:

∙ Говорете си сами.

Когато чуете някой непознат за вас език за първи път, обикновено звучи странно и дори глупаво. Може да се чувствате неловко докато изговаряте думите, тъй като са доста различни от тези, които сте свикнали да слушате.

За да се научите да говорите немски език, без да се притеснявате, упражнявайте се да изговаряте думите на глас, дори ако все още знаете само няколко думи и фрази. Изговаряйте ги пред огледалото, за да свикнете да се виждате и чувате как използвате немския език.

∙ Упражнявайте своето произношение.

Ако преди да се захванете с немския език сте учили английски, ще забележите, че английските правила свързани с произношението не са толкова строги, колкото тези на немския език.

Немският език има звукосъчетания, които изискват произнасянето им да бъде ясно и недвусмислено, за да бъдете разбрани добре. Не си спестявайте от времето за упражнение на изговора на звуците и по-често срещаните звукови комбинации. То може да ви се струва елементарно, но с негова помощ бихте могли значително да увеличите способността си да говорите и разбирате немския език.

∙ Помнете рода на съществителните, докато ги учите.

Съществителните в немския език имат три рода – мъжки, женски и неутрален. Всяко едно съществително в немския притежава род. Освен това немският има четири падежа – именителен, дателен, винителен и родителен. Става трудно, когато трябва да се склонят различните форми на определителния член в зависимост от рода на съществителното и съответния падеж. Затова, за да не се обърквате, когато започнете да съставяте изречения, е важно да учите съществителните имена заедно с рода им.

∙ Използвайте това, с което разполагате.

Независимо от това колко малко знаете езика, използвайте немския толкова често, колкото можете, за да повишите нивото си на владеене. Начинаещите понякога смятат, че трябва да изчакат, докато изговорът им се усъвършенства, или достигнат някое ниво на владеене на езика, преди да започнат да го използват. Колкото по-скоро започнете спокойно да говорите на немски език, толкова по-бързо ще го научите.

Поинтересувайте се дали отговаряте на условията на схемата Аз мога повече, за да подадете своето заявление за участие в безплатните дистанционни курсове по немски език към някой от включените в програмата центрове за езиково обучение.