Главно меню

Реклама

Влизане в сайтаПредимства на дистанционното обучение
Аз Мога Повече - Актуално
Дистанционни курсове от доставчик на обучение
 

Защо да изберем дистанционното обучение с ваучери?

Дистанционното обучение е една от формите на непрекъснато образование, даващо възможност на човека да реализира правата си за получаване на информация и образование. Ползите и предимствата на дистанционното обучение спрямо присъственото са безспорни. То е решение за проблемите на по-отдалечените райони, като с комплекс от информационни технологии, независимо от местонахождението на обучавания, доказано подчертава обективните предимства, които говорят в негова полза. С негова помощ се намаляват разходите по обучението или образованието. Освен това, всеки, който го е избрал, сам определя времето за усвояване на новите знания и техния обем, не се сблъсква с териториални ограничения, защото е улеснен от електронния курс. А необходимите лекции или учебници могат да бъдат доставени по пощата. Средствата и способите на обучение са различни и са въпрос на личен избор. Студент, получаващ образование чрез класическия способ, може да бъде заинтересован от паралелно дистанционно изучаване на определени курсове, дисциплини и програми в друго учебно заведение. Или пък служител от дадена фирма може да повиши квалификацията си, без да отсъства от работа.
 
Потребители на дистанционното обучение на първо място са мениджърите, изпитващи остра потребност от получаване на нови компетенции, без да отсъстват от работа, като по този начин повишават своето бизнес образование.Силно мотивирани за личностното си и професионално израстване, притежаващи професионален опит и с отлични компютърни умения, те определено предпочитат дистанционното пред присъственото обучение. Изучаването на икономика и мениджмънт може да се извършва и по програмата „Аз мога повече“, като изборът на доставчик се извършва индивидуално, след запознаване с вече одобрените. И много важно е да се знае, че правилният избор на доставчик на обучение е гаранция за успешното дистанционно обучение, а оттам – доброто придобиване на нова квалификация или развиване и усъвършенстване на вече съществуващата.