Главно меню

Реклама

Влизане в сайтаВодач на МПС - безплатен курс с Ваучер по Аз Мога Повече

 

   Според правилата и изискванията на схема Аз Мога Повече 2014-2015 към Агенцията по Заетостта всеки кандидатстващ за участие в схемата Аз Мога Повече за 2014-2015 година има право да посочи два курса, за които иска да получи Ваучер за Безплатно обучение. Те задължително трябва да се преминат последователно, а не едновременно, като единият от тях е курс за ключова компетентност, а другият - курс за повишаване/придобиване на професионална квалификация. Крайния срок за приключване на двете обучения е 31.08.2014г.

   Вариантите са безброй много, но един от най-перспективните е комбинацията между курс Немски език и курс Водач на МПС.

 

Курс Водач на МПС по Аз Мога Повече 2014-2015 - възможност за придобиване или повишаване на професионалната Ви квалификация

Водач на МПС - безплатен курс с Ваучер по схема Аз Мога Повече 2014-2015

   Важно е да се знае, че курсът Водач на МПС (за категория C, D или E) с Ваучер по програма Аз Мога Повече за 2014 и 2015 година НЕ Е шофьорски курс. Обучението, организирано от Доставчик на обучение с Ваучери,  продължава 300 учебни часа, като включва не само решаване на листовки и кормуване, но и усвояване на знания, необходими за професията Водач на МПС - поведение на пътя, изучаване на превозното средство и много други модули. В "Списъкът с професиите за професионално образование и обучение" на НАПОО курсът Водач на МПС е записан като Вътрешни и международни Превози на пътници и товари.

   Различните Доставчици на Обучение по Аз Мога Повече за 2014-2015 предлагат различни условия на своите клиенти - график на обучението, форма на провеждане на курса и т.н. Най-търсена в момента е смесената форма на обучение. Тя е оптималната комбинация между дистанционно и присъствено обучение по схема Аз Мога 2014-2015. При нея теорията се усвоява дистанционно, като всички необходими материали са качени в специална интернет-базирана платформа. Всеки курсист може да я посещава във всеки удобен за него момент, като няма точно определен ден и час за това. Практическата част на курса Водач на МПС се провежда в присъствена форма, като графикът й се съобразява с работното и свободното време на курсистите от съответната група.

   След успешното завършване на курса Водач на МПС Вие ще получите Свидетелство за професионална квалификация, издадено от Доставчика на обучение и лицензирано от НАПОО. Това не е равнозначно на шофьорска книжка! За да получите шофьорската си книжка за съответната категория, Вие трябва да се явите на изпит пред КАТ (като заплатите съответните дължими държавни такси). 

   След като завършите курса Водач на МПС, можете да започнете курса си по немски език, или обратното - важното е, че трябва да ги преминете последователно, един след друг, като последното обучение трябва да приключи преди края на месец август 2014-та година. След тяхното приключване Вие ще имате Свидетелство за професионална квалификация Водач на МПС и познания по немски език - достатъчно, за да започнете работа в транспортна фирма, например, което е една добре платена работа. 

 

{plusone}