Главно меню

Реклама

Влизане в сайтаНемски език по Аз Мога Повече - нови възможности
Аз мога немски

Аз Мога Повече 2014-2015 - безплатно обучение - Немски език

Немският език е световен език, който се говори от над 98 милиона души. Немският език е единственият официален език на Германия, Австрия и Лихтенщайн. В Швейцария немският език е официален, наред с френски, италиански, ретромански, и е най-разпространеният език в страната. Той е официален език също и в Белгия и Люксембург.

Схема Аз Мога Повече за 2014-2015 година Ви дава възможност да преминете безплатен курс по Немски език.

Аз Мога Повече 2014-2015 е част от Оперативна Програма Развитие на Човешките Ресурси, към Агенцията по Заетостта. Финансирането е от Европейския Социален Фонд, като целта на програмата е да се повиши професионалната и ключова компетентност на работещите на трудов договор в частния сектор български граждани.

От безплатното обучение по Аз Мога Повече не могат да се възползват безработни, пенсионери или лица, работещи в държавни предприятия и институции.

Ако вече сте кандидатствали и сте одобрени по схема Аз Мога Повече 2014-2015 за курс по Немски език, след като получите уведомлението си, имате срок от 30 дни, в който трябва да изберете доставчик на обучение (обучителна организация), който да проведе курсът Ви.

Все повече работодатели имат изискване за владеене на повече от един чужд език. Всички знаят Английски език - учете Немски по Аз Мога Повече. Преминаването на курс по схема Аз Мога Повече може да Ви помогне при кандидатстване за по-престижна и по-високо заплатена работа.